24.12.2017 - 24:00
Karlík - Kostel sv. Martina a Prokopa
J. J. Ryba – Missa Solennis „Hej mistře, vstaň bystře“