10.11.2019 - 15:00
Sepekov - kostel Jména Panny Marie
Vstupné: dobrovolné
Koncert k poctě sv. Anežky