27.9.2020 - 17:00
Dobřichovice - kaple sv. Judy Tadeáše
Vstupné: 100 Kč
K poctě svatého Václava