Koncerty
Soubor Ludus musicus připravuje nové programy. Termíny koncertů včas uveřejníme.